05.03.24 О подвиге, о доблести, о славе…

05.03.24 О подвиге, о доблести, о славе…